Agnes Poláček Hiczér

Koučka, konzultantka a lektorka v oblasti HR

Agnes je koučka, konzultantka a lektorka v oblasti HR.

Má skúsenosti na lokálnej i medzinárodnej úrovni, ktoré využíva vo svojej praxi na podporu jednotlivcov i firiem v oblasti riadenia a biznisu, ako aj v osobných témach. Jej schopnosť budovať a udržiavať dobré vzťahy a pozitívny náhľad na život podporujú a podnecujú klientov a pomáhajú k zmene a sebarozvoju.

11:00 - 11:30

Kariéra IT & Skills Stage

Prekonajte svoje hranice: Porozumenie a práca s impostor syndrómom