Ladislav Kossár

podnikateľ, investor, filantrop, sociálny inovátor a zakladateľ Programu BUDDY

Vyrastal v úplnej rodine, kde dostával čas, dôveru a láskyplnú pozornosť. Rodičia mu boli príkladom čestnosti, pracovitosti a pomoci druhým. Odmalička ho viedli k hodnote vzdelania, športu a umenia. Svoju kreativitu, estetické cítenie a pohybový talent nerozvinul ako maliar alebo športovec, ale rozhodol sa pre právo, ktoré ho oslovilo ako umenie dobra a spravodlivosti. Štúdium na Univerzite Komenského doplnil odbornými predmetmi na Utrecht University a Harvarde. Štyri roky pracoval ako investičný bankár pre Deutsche Bank a po desiatich rokoch podnikania v oblasti financovania a rozvoja nehnuteľností bol angel investorom na Slovensku a v USA.

Život sa mu zmenil v roku 2006, keď spoznal deti z detského domova a kúpil si od nich korálky za tisíc korún. Vtedy ešte netušil, že toto bude zlomový moment v jeho živote a návrat ku kreativite, ktorá spája sociálne podnikanie, neziskovú prácu a umenie. Založil občianske združenie PRO VIDA a Program BUDDY, ktorý hľadá, vyberá a spája dobrovoľníkov s deťmi, ktoré nemôžu vyrastať vo svojich rodinách. Jeho tím psychológov sa aktuálne stará o takmer sto BUDDY dvojíc po celom Slovensku a každý rok vytvára nové BUDDY vzťahy, ktoré deťom dávajú šancu zažiť dôveru a prijatie na ich ceste k samostatnosti. Program BUDDY ho naučil trpezlivosti.