Lukáš Sipský

People Lead - Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia
Aktuálne na pozícii People Lead na oddelení softvérového vývoja, vo firme pracujem od roku 2012.
11:45 - 12:15

IT & Skills Stage

Prínos a dôležitosť moderných technológií, možnosti vzdelávania a uplatnenia sa