Dopravný úrad

 Dopravný úrad
Doprava a špedícia
Adresa: Letisko M.R. Štefánika Bratislava
Email: eva.schwarczova@nsat.sk
Email: schwarczova.e@gmail.com
Telefón: 0940983857
Telefón: 0903445007

nezávislý štátny orgán, ktorý vznikol zákonom 1.1.2014. Plní funkcie štátu v oblasti štátneho odborného dozoru v oblasti dráh a dopravy na dráhach, civilného letectva a vnútrozemskej plavby.