E – KU Inštitút jazykovej a interkultúrnej komunikácie v Nitre

 E – KU Inštitút jazykovej a interkultúrnej komunikácie v Nitre
Adresa: Piaristická 2, 949 01 Nitra
Email: eku.os@eku.sk
Telefón: +421 905 311 398
Webová stránka: http://www.eku.sk

E – KU Inštitút jazykovej a interkultúrnej komunikácie v Nitre je vzdelávacia jazyková inštitúcia s 30-ročnou tradíciou. Zameriavame sa na outsourcing firemného jazykového  vzdelávania, kurzy pre verejnosť a medzinárodné a štátne jazykové skúšky. Osobitnú pozornosť venujeme výučbe slovenského jazyka pre cudzincov. Sme najväčším držiteľom jazykových licencií SR.

  • Jazykové poradenstvo – komplexné informácie o jazykovom vzdelávaní.
  • Medzinárodné jazykové skúšky a ich význam – kde a aký certifikát uplatniť v praxi (skúšky Goetheho inštitútu, Cambridge English, TOEFL, ECL a štátne jazykové skúšky).
  • Jazykové testovanie – pre účastníkov podujatia v 3 jazykoch: angličtina, nemčina a slovenčina.
  • Odborné poradenstvo pre zahraničných lekárov a zdravotníkov (žiadateľov o prácu v slovenskom zdravotníctve). Základná štátna jazyková skúška zo slovenského jazyka (B2) ako uznávaný doklad o ovládaní štátneho jazyka.
  • Outsourcing firemného vzdelávania. Na základe analýzy potrieb zamestnávateľov zabezpečenie komplexného jazykového tréningu zamestnancov.