HRQ Group

 HRQ Group
Administratíva Informačné technológie Bankovníctvo a financie Gastronómia Logistika Manažment Marketing Obchod a služby Výroba a priemysel Personálna agentúra
Adresa: Svätoplukova II. 18892/2A, 821 08 Bratislava
Email: recepcia@hrqgroup.com
Telefón: +421 2 2073 0500
Webová stránka: https://www.hrqgroup.com/

O nás

V HRQ vám ponúkame komplexné riešenia venujúce sa personálno-konzultačnej činnosti v oblasti ľudských zdrojov.

Prichádzame s komplexnými riešeniami zvyšujúcimi konkurencieschopnosť našich klientov s prihliadaním na potreby zamestnancov.

Robíme to zodpovedne

Sme držiteľom

 • Povolenia Sprostredkovateľa zamestnania za úhradu a Agentúry dočasného zamestnávania na Slovensku č. AA/2011/41144/13290 /OPČSSZ
 • Povolenia Agentúry dočasného zamestnávania v Českej republike č. MPSV-UP/20387/12/ÚPČR/4 a Sprostredkovateľa zamestnania za úhradu č. MPSV-UP/20386/12/ÚPČR/4
 • Akreditácie Ministerstvá školstva k lektorskej činnosti a Certifikát ISO 9001:2008

Sme členom

 • Združenie pre rozvoj investícií – Investment Support Association (ISA)
 • Asociácie priemyselných zväzov SR (APZ SR) a Zväz elektrotechnického priemyslu SR (ZEP SR)

Výhody spolupráce

Zabezpečenie komplexných služieb v oblasti HR.

 • Poskytnutie špecialistov z oblasti interného HR a personálnych agentúr.
 • Dôkladná analýza legislatívnych zmien a následný návrh implementácie ešte pred ich účinnosťou.
 • Spolupráca s MH a MPSVR pri implementácii projektov klientov v rámci investícií na Slovensku.
 • Optimalizácia nákladov na mzdové a personálne oddelenia, informačné systémy, vzdelávania, BOZP, PO, PZS a ochrany osobných údajov a prevádzkovej réžie a právnych služieb.

Dočasné pridelenie a outsourcing

Divízia odbremeňuje našich klientov od starostlivosti o zamestnancov v administratívnej, právnej a mzdovej rovine. Služba je spojená s vyhľadaním vhodných zamestnancov alebo prevzatím už existujúceho stavu.

 • Vyhľadávanie
 • Výber
 • Školenie

Výber a vyhľadávanie kandidátov

Divízia sa zaoberá výberom a vyhľadaním vhodných kandidátov na rôzne typy pozícií od administratívnych zamestnancov cez pozície špecialistov, nižší, stredný a top management.

 • Vyhľadávanie a oslovovanie
 • Selekcia
 • Testovanie

Zamestnanci z tretích krajín

Divízia Exchange pôsobí na trhu od roku 2016 a zaoberá sa dovozom kvalifikovanej pracovnej sily nielen z členských, ale aj nečlenských krajín EÚ ako sú Vietnam, Ukrajina, India.

 • výber pracovníkov podľa kritérií zamestnávateľa
 • nízka fluktuácia zamestnancov
 • poskytnutá garancia

Mzdy, personalistika a poradenstvo

Spracovanie miezd a ľudských zdrojov vyžaduje komplexnú starostlivosť a výnimočné znalosti z pohľadu dodržiavania neustále meniacich sa legislatívnych noriem a administratívnej záťaže.

 • vedenie mzdovej agendy
 • zákonom predpísané hlásenia súvisiace so spracovaním miezd
 • ročné zúčtovanie zrážkovej dane a dane zo závislej činnosti