ING Hubs Slovakia

 ING Hubs Slovakia
Bankovníctvo a financie
Adresa: Plynárenská 7/B, 82109 Bratislava
Email: recruitmenthubssk@ing.sk
Webová stránka: https://www.ing.jobs/slovakia/home.htm

ING Hubs Slovakia poskytuje bankové služby pre ING pobočky v celom svete. Vytvárame príležitosti pre našich kolegov, ktorí u nás získavajú a uplatňujú skúsenosti z rôznych oblastí bankovníctva. V roku 2021 sa na seniornejšiu pozíciu posunulo takmer 20% z nás. Nie sme klasický korporát, až 84% z nás by odporučilo pracovať u nás. Naša kultúra je veľmi friendly a otvorená. Máme priamy vplyv na inovácie a procesy. Budujeme expertný hub, v ktorom senior experti vylepšujú a menia globálne bankovníctvo.