Košický samosprávny kraj

 Košický samosprávny kraj
Administratíva Informačné technológie Iné Cestovný ruch Manažment Marketing Zdravotníctvo
Adresa: Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice
Webová stránka: https://web.vucke.sk/sk/