Medirex Group

 Medirex Group
Zdravotníctvo
Adresa: Medirex, a.s., Holubyho 35, 902 01 Pezinok
Email: ludskezdroje@medirexgroup.sk
Webová stránka: https://www.medirex.sk/

Sme MEDIREX GROUP – skupina spoločností, ktorá vytrvalo a dlhodobo rozvíja oblasť zdravotníctva. Na Slovenskom trhu pôsobíme už viac ako 15 rokov. Vďaka našej jedinečnej odbornosti a širokému pôsobeniu v oblasti zdravotnej starostlivosti sme sa stali významným partnerom zdravotných poisťovní. Pomáhame lekárom v starostlivosti o zdravie ich pacientov, sami poskytujeme zdravotnú starostlivosť a svojimi aktivitami podporujeme aj vzdelávanie v zdravotníctve.

Pod jednou strechou zlučujeme odborníkov všetkých medicínskych odborov – klinická biochémia, hematológia, klinická imunológia, toxikológia, lekárska genetika, bakteriológia, mykológia, parazitológia, sérológia, virológia, molekulárna biológia, cytológia, bioptická diagnostika a mikrobiológia životného prostredia. Vďaka tomu zabezpečujeme komplexnú laboratórnu diagnostiku.

Prevádzkujeme technologicky najmodernejšie a najväčšie centrálne laboratóriá nielen na Slovensku, ale aj v strednej a východnej Európe. Nachádzajú sa v Bratislave, Nitre a v Košiciach.

Naša firemná kultúra je založená na dôveryhodnom partnerstve. Tímová práca a entuziazmus patria k našim silných stránkam. Vďaka nášmu strategickému partnerovi – Laboratóriá Limbach v Heidelbergu – si udržujeme vedúce postavenie na trhu, ako aj rozvíjame svoju odbornosť medzi krajinami na európskej úrovni.