Otvorená hra

 Otvorená hra

Sme postupne rastúca komunita ľudí, ktorí chcú spraviť svet lepším miestom pre život. Fungujeme na princípoch slobody a zodpovednosti, rešpektu a spolupráce, dôvery a ľudskosti. Zameriavame sa najmä na rozvoj efektívnej komunikácie, autentického leadershipu, agilného prístupu a tímovej spolupráce. Spolupracujeme predovšetkým s firmami, rôznymi organizáciami aj jednotlivcami, a pomáhame im zlepšovať sa v týchto oblastiach. Vďaka tomu, že sa navzájom podporujeme, spolupracujeme, dôverujeme si a učíme sa efektívne komunikovať, dokážeme naše sny a vízie pretvárať do reality.

Našou víziou je, aby sa postupne mohli zapojiť všetci ľudia, ktorí chcú s druhými spolupracovať, dôverovať si a vytvárať hodnotovo orientované projekty.