Prešovská univerzita v Prešove

 Prešovská univerzita v Prešove
Adresa: Ul. 17. novembra č.15, 080 01 Prešov
Webová stránka: https://www.unipo.sk/