Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s.

 Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s.