Slovenský plynárenský priemysel

 Slovenský plynárenský priemysel
Obchod a služby
Adresa: Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
Email: denisa.rohoskova@spp.sk
Email: lucia.gallova@spp.sk
Telefón: 0915759882
Telefón: 0905761637
Webová stránka: https://www.spp.sk/

SPP je najväčším slovenským dodávateľom energií, ktorý pre takmer 1,5 milióna zákazníkov garantuje spoľahlivé, bezpečné a konkurencieschopné dodávky energií a s nimi spojené služby vo všetkých regiónoch Slovenska. Pôsobí aj v Českej republike a svoje tradingové aktivity vykonáva v celej Európe. SPP sa tiež venuje poskytovaniu energetických služieb, energetických smart riešení, rozvoju alternatívnej dopravy a rozvoju výroby a dodávky obnoviteľných energií (elektriny a biometánu). Od roku 2020 SPP vykonáva činnosť výkupcu elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnou kombinovanou výrobou. Spoločne s českou skupinou ČEZ založil SPP spoločnosť  ESCO Slovensko, a.s., ktorá poskytuje služby v oblasti energetických služieb a energetickej efektívnosti. Prostredníctvom svojej dcérskej spoločnosti SPP CNG s.r.o., podporuje rozvoj využívania CNG a LNG v doprave ako alternatívy k tradičným palivám. Aktivity v oblasti spoločenskej zodpovednosti a filantropie realizuje SPP prostredníctvom Ekofondu SPP, n.o., Nadácie SPP, Galérie SPP a Slovenského plynárenského múzea. Od roku 2014 je vlastníkom 100 % akcií spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Slovenská republika, ktorá svoje akcionárske práva vykonáva prostredníctvom Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky.

Otvorené pracovné pozície

Názov pozície Dátum pridania Miesto Plat Typ p.pomeru
Klientsky pracovník Zákazníckeho centra SPP 03/10/2023 Bratislava Priemerný mesačný zárobok 1.600 EUR TPP