Koučovacia zóna Slovenskej asociácie koučov – priestor pre rozvoj, zmenu a možnosť objaviť nové riešenia svojich tém

„Niekedy stačí jedno uvedomenie a vytúžená zmena je na dosah.“ 

Pozývame Vás do spoločnosti profesionálnych koučov, ktorí Vám budú k dispozícii na 30 minútový koučovací rozhovor počas Kariéra Expo v Košiciach. 

Čo si odnesiete z koučovacieho rozhovoru?

Z koučovacieho stretnutia si môžete odniesť napr. zvedomenie si svojich silných stránok, či je Váš kariérny smer správny, ako sa pripraviť na pohovor, ako posilniť sebavedomie a pod. Počas koučovania hľadáte riešenia alebo uvedomenia, ktoré sú v súlade s tým, čo je pre Vás dôležité. Či už je to jasná vízia, ako riešiť tému alebo inšpirácie, ako pokračovať. Súčasťou kvalitného koučovania je aj zostavenie akčného plánu a tak z neho odchádzate vybavený minimálne prvým krokom, ktorý Vás posunie vpred. Klienti vyhľadávajú služby kouča aj kvôli utriedeniu si myšlienok. Klienti sa po  absolvovaní koučovacieho rozhovoru cítia motivovaní na sebe ďalej pracovať.

Čo je to koučovací rozhovor?

Je to partnerský rozhovor kouča a klienta, počas ktorého kouč klientovi neradí, nehodnotí a nefixuje klienta v probléme. Kouč aktívne počúva, reflektuje na vypovedané (aj na to nevypovedané), oceňuje, inšpiruje. Vďaka profesionálne vedenému koučovaciemu rozhovoru klient objaví súvislosti a riešenia, ktoré ho posunú k želanému cieľu.

Ako spoznáte kouča profesionála?

Má ukončený minimálne 60 hodinový výcvik koučovania podľa štandardov Medzinárodnej federácie koučov. SAKo združuje takýchto koučov profesionálov. Kouči SAKo podpisovali Etický kódex kouča a v rozhovoroch vytvárajú prostredie dôvery a súkromia.