Dagmar Kolesárová

Koučka a mentorka holistického leadershipu

Po 15 rokoch pôsobenia v korporátnom bankovníctve a 6 rokoch manažovania tímu, založila projekt “Objavte seba”. Je založený na princípoch holistického leadershipu a zamerania sa na silné stránky jednotlivca a organizácie. 

Keď sú ľudia vnútorne spokojní, odráža sa to aj na výsledkoch organizácie či iného systému v ktorom pôsobia. Ak výsledok, ktorý chceme dosiahnuť, plynie z vnútorného presvedčenia a spokojnosti, jednak je trvalý a jednak vytvára väčšiu lojalitu k zamestnávateľovi. 

Každá firma, či jednotlivec čelia mnohým výzvam. Svet po pandémii priniesol zmenu paradigmy, treba sa rýchlo adaptovať na nečakané situácie. Na mnohé problémy sa však dá nazerať inak. A práve to ukazujem svojím klientom.