Daša Krátka

Riaditeľka Sekcie prevádzky informačných systémov pre Národnú agentúru pre sieťové a elektronické služby
NASES

Vyštudovala mikroelektroniku na Elektrotechnickej fakulte Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave. Je certifikovanou manažérkou komplexných projektov IPMA stupňa B od roku 2010. Má viac ako 25 rokov skúseností v projektovom manažmente IT projektov a viac ako 15 rokov skúseností s prevádzkou informačných technológií. Aktuálne pracuje ako riaditeľka Sekcie prevádzky informačných systémov pre Národnú agentúru pre sieťové a elektronické služby (NASES).