Henrieta Dunne

Technology Transfer Expert
UVP Technicom+ StartUp

Henrieta pracuje ako Technology Transfer Expert v rámci Útvaru Akcelerácie Podnikania na Univerzitnom Vedeckom Parku TECHNICOM. Vrátila sa do Košíc po rokoch práce vo Veľkej Británii, kde pôsobila v oblasti podpory malých a stredných podnikov a inovačných programov na národnej a medzinárodnej úrovni.  Bola zakladateľkou a manažérkou Business Inkubátora so zameraním na podporu startupov v oblasti vesmírnych technológií, vrátane ich prepojenia s korporáciami, akademickou a vedeckou komunitou, a zdrojmi verejných a súkromných financií potrebných pre ich rast a rozvoj.