Tomáš Lorinc

FPT Slovakia

Tomáš Lorinc pochádza z Košíc a je absolventom odboru Priemyselná elektrotechnika na Technickej univerzite v Košiciach. Už počas štúdia aktívne naberal skúsenosti v oblasti výroby hardware a neskôr aj vo výskume. V súčasnosti pracuje pre FPT Slovakia na pozícii IoT Developera, kde sa venuje návrhu a implementácii IoT riešení. Popri zamestnaní sa venuje aj vzdelávaniu a popularizácii IoT problematiky na dvoch Košických stredných školách.

11:00 - 11:50

IT Valley Košice Stage IT Valley Košice

Inteligentná inštalácia v 50-ročnom paneláku?

Na to aby sme ušetrili energiu a znížili produkciu CO2 sa nemusíme všetci presťahovať do nových pasívnych inteligentných domov. Mnoho z nás býva v starších panelových domoch s centrálnym vykurovaním, kde je možné implementovať prvky inteligentného riadenia rovnako, ako v moderných stavbách. Spoločne sa pozrieme na konkrétne riešenia panelového bytu v Košiciach, kde sa podarilo nie len zvýšiť komfort ale hlavne znížiť náklady na bývanie a tým aj uhlíkovú stopu.