Julián Gerhart

Director & Co-founder Zmudri.sk

Študoval v zahraničí v Dánsku a Kanade, kde sa stretol s mnohými inovatívnymi prístupmi vo vzdelávaní. Tie ho inšpirovai k tomu, aby sa vrátil na Slovensko a pokúsil sa rozbehnúť podobnú iniciatívu, aby pomohol slovenským učiteľom a študentom. 
Spolu s 5 priateľmi založil neziskový vzdelávací projekt Zmudri.sk, ktorý prostredníctvom krátkych online video kurzov pomáha mladým ľuďom pripraviť sa lepšie na „reálny život“. Projekt získal ocenenia, ako napr. Forbes 30 pod 30, Cena európskeho občana v Bruseli či Learning & Development Award.