Program

11:00 - 11:45

Čo dokážu tabulky v exceli

13:00 - 13:45

Efektné prezentácie v MS PowerPoint

14:00 - 14:45

Úprava fotografií v Adobe Photoshop

16:00 - 16:45

Úprava dokumentu v MS Word

17:00 - 17:45

Čo dokážu tabulky v exceli