Roman Kurnický

Managing Partner and Lead Consultant - Developium s.r.o.
Roman má 20 rokov skúseností v oblasti ľudských zdrojov ako HR manager vo farmaceutickom priemysle, interný tréner a externý konzultant, tréner a kouč pre jednotlivcov a organizácie. Počas tohto
obdobia nadobudol taktiež bohaté zručnosti v oblasti tvorby kompetenčných modelov, behaviorálnom výberovom procese,
tvorbe tréningových materiálov založených na kompetenciách a vytváraní a realizácii nových HR
procesov. Je držiteľom certifikáciu Ericsson College University v TASC, certifikovaným facilitátorom v technike Lego Serious Play, Leading Positive results, CAFL- Coaching advantage for leaders a spoluautorom publikácie zameranej na manažérske kompetencie. Je
charakteristický svojou dynamikou, inovatívnosťou, zmyslom pre humor a je výrazne orientovaný na merateľné výsledky.
15:00 - 16:00

Billa Stage

Onboarding alias aké budú moje prvé kroky po nástupe

Nastúpili ste na novú pozíciu alebo Vás to v najbližšom čase čaká? Vitajte v onboradingu alebo adaptačnom programe. Ako budú vyzerať Vaše prvé dni, týždne a mesiace? Ako firmy pripravujú svojich nových kolegov na plynulý nábeh na novú prácu a čo budú od Vás očakávať? Na čo kladú dôraz rôzne tipy firiem po nástupe? Čo je dôležitejšie - vedomosti, zručnosti či postoje a hodnoty? Kto je buddy alebo mentor? Oveľa viac sa dozviete v panelovej diskusii so zástupcami zo spoločností Billa, McDonald´s a Prvá stavebná sporiteľňa.