Soňa Vancáková

Riaditeľka - Maják nádeje
Zakladateľka a riaditeľka občianskeho združenia Maják nádeje v Košiciach, v ktorom sa od roku 2010 venuje rodinám v núdzi. Vyštudovala Katolícku teológiu a Sociálnu prácu. Doktorandské štúdium zo sociálnej práce (2015) a pedagogiky (2017) ukončila na Teologickej fakulte v Ružomberku. V rámci svojej činnosti sa zameriava na manažment združenia, fundraising, terénnu sociálnu prácu, ako aj publikovaniu kníh z oblasti chudoby, a ľudí na okraji spoločnosti - Rodiny v núdzi (2014), Aktivity Cirkvi zamerané na pomoc rodinám (2015), Rodina a pomoc štátu – realita alebo utopia? (2015), Keď rodina trpí. Pomoc, podpora, sprevádzanie (2020). Popri práci s rodinami v núdzi sa venuje písaniu kníh (doteraz vydala 54 kníh) a penitenciárnej starostlivosti (písaniu listov odsúdeným). Pred založením Majáku nádeje bola 8 rokov dobrovoľníčkou v Hospici Matky Terezy v Bardejovskej Novej Vsi. V rámci Majáku nádeje získala viaceré ocenenia na krajskej, celonárodnej a zahraničnej úrovni.
14:00 - 14:30

T-Stage

Pomoc, ktorá uzdravuje