Carmeuse Slovakia s.r.o.

 Carmeuse Slovakia s.r.o.
Adresa: Rozvojová 2/B, Košice - mestská časť Juh, 04011, Slovenská republika
Email: dsabo@carmeuse.sk
Telefón: +421902100769
Webová stránka: https://www.carmeuse.com/sk-sk/o-nas

Sme globálnym lídrom v dodávkach materiálov a služieb vysokej kvality so zameraním na oblasti ťažby, vybavenia a technických riešení. Spoločnosť Carmeuse začínala ako malý rodinný podnik v Belgicku. Našimi výrobkami na báze nerastov a integrovanými službami ovplyvňujeme každodenný život. Už viac ako 160 rokov budujeme naše podnikanie na dôvere a férovosti. Spolupracujeme s ľuďmi, ktorým poskytujeme naše služby s našimi zákazníkmi, komunitami a zamestnancami. Zameriavame sa na stanovenie štandardov v pozícii lídra v našom odvetví. Chceme byť spoločnosťou, na ktorú odkazujú iní spoločnosťou známou vďaka starostlivosti a úcte, ktorú preukazujeme našim ľuďom, našim zákazníkom a prostrediu, v ktorom žijeme a od ktorého sme všetci závislí. Spoločnosť Carmeuse postavila svoj úspech a svoj rast na poslaní, vízii a súbore hodnôt, ktoré sú zásadné pre naše podnikanie v krajinách, v ktorých pôsobíme.