Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu

 Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu
Bankovníctvo a financie
Adresa: Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava
Email: monika.fojtikova@generali.com
Email: zuzana.nagyova@generali.com
Telefón: +421 911 531 715
Telefón: +421 907 701 197
Webová stránka: https://www.generali.sk/kariera/

Na slovenskom trhu pôsobíme už 26 rokov. Sme univerzálnym poisťovateľom poskytujúcim produkty životného aj neživotného poistenia, či už fyzickým alebo právnickým osobám. Našim cieľom je neustále monitorovať požiadavky trhu, prinášať kvalitné a inovatívne produkty a poskytovať svojim klientom prvotriedne služby, tak pri finančnom poradenstve, ako aj v prípade, že nastane poistná udalosť.