Hotel Lomnica

 Hotel Lomnica
Cestovný ruch Gastronómia
Adresa: Galvaniho 17/C, Bratislava 821 04
Email: monika.zichova@zarinvest.sk
Email: miroslava.spackova@hotellomnica.sk
Telefón: +421 918 541 723
Telefón: +421 905 704 649

ZAR je investičná spoločnosť, ktorej aktivity smerujú do oblasti rozvoja cestovného ruchu, hotelierstva a gastronómie. Prioritne investuje do opätovného vybudovania tradičných kultúrno-historických hodnôt. Na ich základe buduje a obnovuje kultúrne dedičstvo na Slovensku. Všetky jej projekty (Hotel Lomnica, Kaštieľ Pálffy, Selaví, ViaJur, PaB) spájajú hodnoty, umenie žiť dobrý život a pripomínať historické korene súčasným aj budúcim generáciám.

Sme kolektív, ktorý spája nadšenie pre to, čo robíme a tvoríme. Máme radi tímových ľudí, ktorí sa vedia nadchnúť pre všetky naše „brands“ v hospitality a gastronómií.

Vybrali sme sa náročnou cestou, pretože veríme, že vieme tento segment na Slovensku posunúť a rozvinúť, dať príležitosť svetovej gastronómií a hotelierstvu aj doma.