LYNX s.r.o.

 LYNX s.r.o.
Informačné technológie
Adresa: Gavlovičova 9, 040 17 Košice
Email: jobs@lynx.sk
Email: kristina.lukacova@lynx.sk
Telefón: +421 55 727 17 17
Webová stránka: https://www.lynx.sk/sk

LYNX s.r.o. je jednou z najdlhšie podnikajúcich slovenských IT spoločností. Na trhu informačných technológií pôsobí už od roku 1991. Za toto obdobie sme si upevnili svoje postavenie na trhu a vyprofilovali sme sa ako spoločnosť poskytujúca špičkové služby pre klientov v oblasti kybernetickej bezpečnosti, ale aj projektovania, výstavby a prevádzkovania informačných systémov, networkingu, komplexnej bezpečnosti organizácií a tvorby špeciálnych aplikácií.

Základné procesy v našej spoločnosti sú vytvorené a riadené s dôrazom na zabezpečenie flexibility našej obchodnej činnosti a za účelom maximálnej ústretovosti voči nášmu zákazníkovi. Vo svojej činnosti kladieme permanentný dôraz na kvalitu všetkých činností. Naša spoločnosť má zavedený Integrovaný manažérsky systém, ktorý je pravidelne udržiavaný a vyhodnocovaný.

Poslaním našej spoločnosti je poskytovať zákazníkom riešenia s vysokou pridanou hodnotou v oblasti bezpečnosti informačných systémov, budovania ICT infraštruktúry, technologických aplikácií a komplexnej bezpečnosti v súlade s požiadavkami legislatívy SR, EÚ, medzinárodnými štandardmi a najlepšími svetovými praktikami.

Otvorené pracovné pozície

Názov pozície Dátum pridania Miesto Plat Typ p.pomeru
SOC analytik 05/01/2023 Košice od 2 200€ TPP
Junior pre oblasť prevádzky SIEM riešení a kubernetes 05/01/2023 Košice od 1 700€ TPP
Špecialista pre oblasť sieťovej bezpečnosti 05/01/2023 Košice od 2 200€ TPP
Microsoft systémový špecialista - senior 02/01/2023 Košice od 2 500€ TPP
Špecialista pre oblasť prevádzky a implementácie SIEM riešení 05/01/2023 Košice od 2 200€ TPP