Minebea Slovakia s.r.o.

 Minebea Slovakia s.r.o.
Výroba a priemysel
Adresa: K letisku 1637, 040 17 Košice
Email: hr.kosice@nmb-minebea.com
Telefón: 055/727 81 11
Webová stránka: https://www.minebeamitsumi.eu/sk/minebeamitsumi-europa/minebea-slovakia-sro/

Minebea Slovakia s.r.o. so sídlom v Košiciach je najnovším výrobným závodom a výskumno-vývojovým strediskom koncernu MinebeaMitsumi v Európe. Pod hlavičkou jedného závodu patriaceho do koncernu MinebeaMitsumi zastrešuje závod v Košiciach niekoľko samostatných výrobných divízií. Zameriava sa najmä produkciu a vývoj inovatívnych pohonných technológií, elektromotorčekov pre odvetvie výroby automobilov a priemyslu.

Súčasťou Minebea Slovakia s.r.o. je aj výskumno vývojové stredisko MDCK (Minebea Development Centre Košice), ktoré úzko spolupracuje s vývojovým strediskom MinebeaMitsumi Technology Center Europe GmbH v Nemecku. Poskytuje uplatnenie odborníkom v oblasti informačných technológií, elektrotechniky a vedy a výskumu. Okrem vývoja produktov priamo vyrábaných v košickom závode spolupracuje na vývoji inovatívnych projektov v oblasti medicíny, robotiky a SMART riešení pre domácnosti a mestá.

Otvorené pracovné pozície

Názov pozície Dátum pridania Miesto Plat Typ p.pomeru
Operátor výroby na 12 hod. zmeny 31/05/2023 Košice 4,30 eur/ hod. TPP
Inžinier kvality 31/05/2023 Košice 1500 -1900 eur/ mesiac TPP
Procesný inžinier 31/05/2023 Košice od 1350 eur/ mesiac TPP
Skladník 31/05/2023 Košice 980 eur/ mesiac TPP
3D Laboratórny technik 31/05/2023 Košice 1250 - 1350 eur/ mesiac TPP