Slovensko IT

 Slovensko IT
Informačné technológie
Adresa: Štúrova 27, 040 01 Košice
Webová stránka: https://slovenskoit.sk/