TN Logistica

 TN Logistica
Administratíva Doprava a špedícia Logistika Iné
Adresa: Michalská 7, 811 01 Bratislava
Email: info.sk@tnlogistica.com
Webová stránka: https://tnlogistica.com/

TN Logistica: neodmysliteľné ohnivko logistickej reťaze

TN Logistica, spoločnosť skupiny Gruppo Torello, vznikla v roku 2007 s významnou obchodnou stratégiou v oblasti poradenstva a organizovania cestnej prepravy kompletného, alebo čiastočného nákladu a groupage v celej Európe.

Tn Logistica, ktorá vznikla za účelom pracovať v súlade s tokmi skupiny Gruppo Torello, predstavuje riešenie pre európsky trh, kde Gruppo prepravuje tovar. Vďaka skúsenostiam v oblasti cestnej prepravy Gruppo Torello zahŕňa prepravu všetkých druhov tovaru prostriedkami zabezpečujúcimi izbovú, alebo kontrolovanú teplotu.

TN Logistica: indispensable ring of logistics chain

TN Logistica, a company of Gruppo Torello, was established in 2007 for an important core business within the consulting and organization of road transportation of full and partial loads as well as the groupage transportation all over the Europe.

Designed to operate in synergy with the flows of Gruppo Torello, TN Logistica represents the solution for European market, where the Gruppo transports the goods. Within the usual practice of Gruppo Torello in road transportation, the business includes the transportation of all types of goods by the means operated at the ambient temperature and those operated with controlled temperature.

 

Otvorené pracovné pozície

Názov pozície Dátum pridania Miesto Plat Typ p.pomeru
Profesionálni Vodiči (vodičský preukaz skupiny C + E) | Truck Driver (category C + E driving license) 05/01/2022 Slovakia and Italy To be discussed To be discussed
Skladníci | Warehouse Worker 05/01/2022 Slovakia and Italy To be discussed To be discussed
Dopravní Dispečeri | Traffic Dispatcher 05/01/2022 Slovakia and Italy To be discussed To be discussed
Pracovníci Technickej Podpory | Truck Terminal Operator 05/01/2022 Slovakia and Italy To be discussed To be discussed
Elektromechanici | Electromechanical 05/01/2022 Slovakia and Italy To be discussed To be discussed