Zbor väzenskej a justičnej stráže

 Zbor väzenskej a justičnej stráže
Iné
Adresa: Zbor väzeskej a justičnej stráže
Email: kariera@zvjs.sk
Email: info@zvjs.sk
Telefón: +421/2/20831111
Webová stránka: https://www.zvjs.sk/

Zbor väzenskej a justičnej stráže charakterizovaný ako ozbrojený bezpečnostný zbor, ktorý plní úlohy súvisiace s výkonom väzby, výkonom trestu odňatia slobody  a ochranou verejného poriadku a bezpečnosťou v objektoch súdu a objektoch prokuratúry.

Zbor organizačne tvoria generálne riaditeľstvo, ústavy na výkon väzby, ústavy na výkon trestu odňatia slobody, ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých a nemocnica pre obvinených a odsúdených.