ZOO Bratislava

 ZOO Bratislava
Iné Cestovný ruch
Adresa: ZOO Bratislava, Mlynská dolina 1A, 842 27 Bratislava
Email: zoo@zoobratislava.sk
Email: katarina.kasalova@zoobratislava.sk
Telefón: 0945445338
Webová stránka: https://www.zoobratislava.sk/

Zoologická záhrada v Bratislave je mestská príspevková organizácia, ktorej zriaďovateľom je Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava. Ročne nás navštívi okolo 320 tisíc návštevníkov.

Našou misiou je spájať svet zvierat, ľudí a prírody cez poznanie a pozitívne zážitky. Prostredníctvom vysokej úrovne starostlivosti o zvieratá, programov záchrany ohrozených druhov a kvalitného vzdelávania plníme významnú úlohu v aktívnej ochrane prírody.

Sme prírodná ZOO na úpätí Malých Karpát s rozlohou 96 ha, v ktorej sa stretáva listnatý les, lúka, chladné údolie a prírodné jazierka.

Vo svojej starostlivosti máme 1168 jedincov zo 175 druhov. K najvzácnejším patria adax núbijský, diviak visajanský, orangutan sumatriansky, kulan turkménsky, gibon zlatolíci, hrošík libérijský, leopard cejlónsky. Sme tiež jediná ZOO na Slovensku, v ktorej nájdete šimpanzy, žirafy či nosorožce.

Záväzkom ZOO Bratislava je stať sa autentickou ambasádou divých zvierat, miestom, kde sa ľudia môžu opäť priblížiť k prírode, učiť sa o nej a ochraňovať ju.

Naším poslaním je zachovanie rôznorodosti života na Zemi. Pridaj sa k nám!
Saving species together with you.