Sociálna poisťovňa

Sociálna poisťovňa

Sociálna poisťovňa je verejnoprávna inštitúcia poverená výkonom nemocenského poistenia, dôchodkového poistenia, úrazového poistenia, garančného poistenia a poistenia v nezamestnanosti. Za podmienok ustanovených v zákone o sociálnom poistení poskytuje poistencom dávky vyplývajúce z určených druhov poistenia. Sociálna poisťovňa spravuje Centrálny informačný…