WALTER GROUP

WALTER GROUP

WALTER GROUP má niekoľko hlavných obchodných činností, ktoré zabezpečujú nasledovné koncernové podniky: LKW WALTER – realizácia prepravy kompletných nakládok v celej Európe po ceste a kombinovanou dopravou, CONTAINEX – prenájom kancelárskych, skladových a sanitárnych kontajnerov a obchod s nimi v…