Andrea Rebejová

Andrea Rebejová sa v oblasti automobilového a výrobného priemyslu pohybuje viac ako 17 rokov. Má rozsiahle skúsenosti v oblasti riadenia ľudských zdrojov, ktoré získala prácou v multikultúrnom prostredí. Ako HR Manažér otvárala 2 výrobné závody, neskôr ako riaditeľka ľudských zdrojov pracovala pre oceliarenskú spoločnosť na Slovensku. V súčasnosti vedie už 6 rok  oddelenie ľudských zdrojov v spoločnosti IAC Group Slovakia, ktorej výrobný závod je zameraný na výrobu interiérových obkladov do automobilov pre VW, JLR, Ford, Škodu a Fisker, kde  zamestnáva viac ako 1200 ľudí. Vo svojej práci sa snaží o prepojenie biznisu s ľudským prístupom. Najviac kritická je na svoje vlastné rozhodnutia.