Peter Pašek

Managing Director & Partner Accace Slovensko

Peter je certifikovaným daňovým poradcom a partnerom slovenskej pobočky medzinárodnej outsourcingovej a poradenskej spoločnosti Accace. Vyštudoval Ekonomickú Univerzitu v odbore manažment. Špecializuje sa na lokálne dane, transakčné poradenstvo a medzinárodné daňové plánovanie. 

Svoju kariéru v Accace začal v roku 2006 na pozícii daňového konzultanta a postupne pôsobil na rôznych vedúcich pozíciách. Vďaka svojmu širokému odbornému záberu a profesionálnemu prístupu sa veľmi rýchlo stal jedným z kľúčových členov slovenského daňového tímu a v roku 2009 prevzal zodpovednosť za jeho riadenie. 

Peter sa významne zaslúžil o posilnenie pozície Accace na slovenskom trhu a po 7-ročnom pôsobení v spoločnosti prevzal v roku 2013 pozíciu Managing Director a v roku 2016 sa stal partnerom. Momentálne je Peter zodpovedný za riadenie pobočky Accace Slovensko, ktorá zamestnáva viac ako 150 odborníkov.

Počas svojej mnohoročnej praxe sa zúčastnil pri viacerých predajoch podnikov, nastavoval štruktúru transakcie a zastupoval firmy pri rokovaní s treťou stranou. Je tiež zakladateľom občianskeho združenia #accacelife a jedným zo zakladateľov a partnerov investičného fondu InvAce. Venuje sa tiež pro bono poradenstvu pre startupy a začínajúcich podnikateľov.