Dagmar Polievková

profesionálny certifikovaný kouč PCIC; sebarozvojový arteterapeut; kariérny mentor 40+; autor ARTEkoučing

Dagmar sa zameriava na pomoc pri budovaní kariéry, zvládaniu zmien, efektívneho sebariadenia, spracovania neistoty a vnútorného napätia pričom cieľové skupiny sú hlavne ženy v manažmente, budúce manažérky, ľudia v procese zmeny a ľudia v núdzi.