Dagmar Polievková

profesionálny certifikovaný kouč PCIC; sebarozvojový arteterapeut; kariérny mentor 40+; autor ARTEkoučing

Dagmar sa zameriava na pomoc pri budovaní kariéry, zvládaniu zmien, efektívneho sebariadenia, spracovania neistoty a vnútorného napätia pričom cieľové skupiny sú hlavne ženy v manažmente, budúce manažérky, ľudia v procese zmeny a ľudia v núdzi.

17:45 - 18:15

Kariéra skills stage

Kariéra 40+ /Robte to, čo vás baví a nechajte si za to zaplatiť

Cieľom prednášky bude povzbudiť uchádzačov o zamestnanie, ktorí sa opakovane snažia posielať svoj životopis a márne čakajú na odpoveď, či pozvanie na pohovor. Alebo túžia po inej práci, ktorá by ich napĺňala viac, len nevedia, ako na to. Aby sme boli úspešnejší, mali by sme sa lepšie poznať, s úctou opäť prijať takí, akí sme a byť v tom, koho a aké hodnoty pre budúceho zamestnávateľa (alebo pre seba) reprezentujeme, sebavedomejší. Prečo je všímavosť tak
dôležitá a že príležitosti, ktoré dnes nevidíme tu mnohé už pre nás boli, sú a budú.