Michaela Pobudová

riaditeľka občianskeho združenia Mareena

Michaela ukončila bakalárske a magisterské štúdium na Fakulte vojnových štúdií na King's College London vo Veľkej Británii. Vyškolila sa ako politická analytička v Haagskom centre pre strategické štúdie v Holandsku a spolupracovala s Arabským inštitútom pre bezpečnostné štúdie so sídlom v Ammáne. Po návrate na Slovensko pracovala v oblasti medzinárodnej bezpečnosti a rozvoja a v roku 2015 sa zapojila do iniciatívy na presídlenie utečeneckých rodín zo Sýrie a Iraku. V dôsledku tohto angažovania spoluzaložila a stala sa riaditeľkou občianskeho združenia Mareena, ktorá pomáha utečencom a migrantom v integračnom procese a zvyšuje povedomie o migrácii a integrácii. V súčasnosti patrí Mareena medzi popredné organizácie podporujúce prijímanie a integráciu utečencov prichádzajúcich z Ukrajiny. Michaeline záujmy spočívajú v navrhovaní a realizácii programov, ktoré posilňujú sociálnu súdržnosť.

11:00 - 11:30

Hlavné pódium

Bezpečné prostredie pre všetkých