Dávid Kováč

Google Certified Trainer
Adante Systems

Dávid Kováč je Google Certified Trainer pre oblasť Workspace a pôsobí v svojej spoločnosti Adante Systems - Google Cloud partner. Už viac ako 7 rokov sa zameriava na Google technológie a ekosystémy pre malé a stredné firmy. Je držiteľom viacerých certifikácií ako napr. Google Cloud Certified Collaboration Engineer ktorú má jediný na Slovensku.