Milan Kolcun

Certifikovaný turistický sprievodca mestom Košice

Je košickou ikonou. Patrí medzi najznámejších ľudí v meste. Vyštudoval slovenský, ruský a anglický jazyk na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. V ďalšom štúdiu španielskeho jazyka pokračoval na Prešovskej univerzite, kde získal aj doktorát zo Súčasnej kubánskej literatúry. Je taktiež certifikovaný turistický sprievodca mestom Košice. Pútavé prehliadky mestom poskytuje v niekoľkých jazykoch. Okrem toho, že pravidelne sprevádza Košičanov na potulkách mestom vždy na inú tému a po inej trase má svoju talkshow Bez šepkára v Štátnom divadle Košice. Aktívne sa prezentuje aj ako spisovateľ. Medzi jeho najznámejšie diela patrí  knižná edícia Potulky mestom Košice. Okrem písania kníh, prekladal zo španielčiny, je aj roky aktívny v médiách a donedávna učil španielčinu na gymnáziu.  Košice propaguje ako sa len dá a za svoju činnosť a popularizáciu mesta bol nominovaný do ankety Košičan roka.