Tomáš Zaťko

etický hacker, Citadelo

Tomáš hackol banku, v ktorej máte peniaze. Nebojte sa - na strane tých dobrých. S platnou zmluvou a s cieľom pomôcť. Svoj hackerský talent objavil ešte v detstve. Prvý program napísal ako osemročný. V dospelosti povýšil hobby na podnikanie. Má dvadsať rokov odbornej praxe v oblasti IT bezpečnosti. Pomáha spoločnostiam od veľkých finančných inštitúcií až po odvetvie priemyslu. Zabezpečenie vašej firmy je Tomášova vášeň. Je hacker bojujúci na vašej strane.

13:30 - 14:00

Hlavné pódium

Sociálne siete a ich bezpečnosť aj v pracovnom prostredí