Hitachi Zosen Inova

Hitachi Zosen Inova

Spoločnosť Hitachi Zosen INOVA je globálnym lídrom v oblasti zhodnocovania odpadov (Waste to Energy). Odpad, ktorý sa bežne vynáša na skládky, má nepriaznivé dopady na životné prostredie. V našich zariadeniach ho využívame na výrobu elektrickej energie, tepla, obnoviteľných plynov (ako sú…