Pôdohospodárska platobná agentúra

Pôdohospodárska platobná agentúra

POMÁHAME SLOVENSKÉMU POĽNOHOSPODÁRSTVU…. Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) je orgánom štátnej správy plniacim úlohu poskytovania podpory a dotácie v oblasti pôdohospodárstva a rozvoja vidieka. V rámci priamych podpôr, projektových podpôr, organizácie trhu a štátnej pomoci poskytuje finančné prostriedky slovenským poľnohospodárom, farmárom,…