Odborový zväz KOVO

Odborový zväz KOVO

O nás Odborový zväz KOVO je odborovou organizáciou podľa § 9a zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov, v znení neskorších predpisov. Ako skratka sa používa názov OZ KOVO. Je právnickou osobou so sídlom v Bratislave, Bajkalská 16025/29A, PSČ 821…