E – KU Inštitút jazykovej a interkultúrnej komunikácie v Nitre

E – KU Inštitút jazykovej a interkultúrnej komunikácie v Nitre

E – KU Inštitút jazykovej a interkultúrnej komunikácie v Nitre je vzdelávacia jazyková inštitúcia s 30-ročnou tradíciou. Zameriavame sa na outsourcing firemného jazykového  vzdelávania, kurzy pre verejnosť a medzinárodné a štátne jazykové skúšky. Osobitnú pozornosť venujeme výučbe slovenského jazyka pre cudzincov. Sme najväčším držiteľom jazykových…