TMLG Academy

TMLG Academy

V TMLG Academy sa zameriavame na poskytovanie jedinečných kurzov a vzdelávania pre budúcich lodníkov a kapitánov, s osobitným zameraním na riečne nákladnú a osobnú lodnú dopravu. Ponúkame širokú škálu kurzov – od základných certifikácií až po pokročilé navigačné a technické…